جرعه ای تلنگر، اندکی تامل
اینجا محلی است برای اتراق و زدودن خستگی روزمرگی ها
دوشنبه 11 مرداد 1395 :: 19:09 ::  نویسنده : رضا

پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)فرمود:


روز قیامت فردى را مى آورند و او را در پیشگاه خدا نگه مى دارند و کارنامه اعمالش رابه اومى دهند،اماحسنات خودرا در آن نمى بیند.عرض مى کند:الهى!این کارنامه من نیست! زیرا من در آن طاعات خود را نمى بینم! به او گفته مى شود: پروردگار تو نه خطامى کند و نه فراموش. عمل تو به سبب غیبت کردن از مردم بر باد رفت. سپس مرددیگرى را مى آورند و کارنامه اش را به او مى دهند. در آن طاعت بسیارى را مشاهدهمى کند. عرض مى کند: الهى! این کارنامه من نیست! زیرا من این طاعات را بجا نیاورده ام!گفته مى شود: فلانى از تو غیبت کرد و من حسنات او را به تو دادم.


جامع الأخبار، ص 412