جرعه ای تلنگر، اندکی تامل
اینجا محلی است برای اتراق و زدودن خستگی روزمرگی ها
پنج‌شنبه 14 مرداد 1395 :: 20:00 ::  نویسنده : رضا

از افراط و تفریط بپرهیز.


از پیروی نفس حذر کن.


 از اوباش بگریز.


 دل را به یاد دلدار یک جهت کن 


تا از محبین باشی.منبع: نامه ها برنامه ها