جرعه ای تلنگر، اندکی تامل
اینجا محلی است برای اتراق و زدودن خستگی روزمرگی ها
پنج‌شنبه 21 مرداد 1395 :: 08:52 ::  نویسنده : رضا

به هوا و هوس کار از پیش نمی رود و می توانم عرض بکنم که گریه های ما هم گریه واقعی نیست؛ چرا؟! [زیرا] گریه آن است که از سوز دل آید بیرون و الا هر آب چشم، گریه نیست، ولی افتضاح اینجاست که ماها از گریه دروغی هم عاری و مبرا هستیم، زیرا همان گریه دروغی را هم اگر انسان مواظب باشد، اثری در قلب می کند که بالاخره منجر به گریه واقعی حقیقی می شود.


باده گلگون «چهار صد و چهل کلمه در سلوک الی الله از آیة الله حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی»