جرعه ای تلنگر، اندکی تامل
اینجا محلی است برای اتراق و زدودن خستگی روزمرگی ها
یکشنبه 30 آبان 1395 :: 22:57 ::  نویسنده : رضا


بلبلان آمده گل ها همه پرپر گشتند

حرم الله دوباره به حرم برگشتند


زائر پیکر صد پارة بی سر گشتند

همگی دور مزار علی اکبر گشتند