جرعه ای تلنگر، اندکی تامل
اینجا محلی است برای اتراق و زدودن خستگی روزمرگی ها
پنج‌شنبه 30 دی 1395 :: 20:47 ::  نویسنده : رضا


براساس آیات و روایات، اموری که موجب افزایش رزق و روزی می شود:


1- اهمیت دادن به نماز ، مخصوصاً نماز اول وقت .

2- راضی بودن پدر و مادر از انسان و دعای آنان .


3- صدقه دادن .

4- دعا کردن پشت سر برادران دینی .


5- گناه نکردن و توبه از گناهان گذشته .

6- خوش اخلاقی و نیت خیر و خوب داشتن .


7- رعایت حق الناس و حقوق مردم

8- رعایت حق الله و اطاعت و عبادت الهی


9- قناعت کردن و میانه روی در زندگی .

10- نیکی کردن به اهل خانه .