جرعه ای تلنگر، اندکی تامل
اینجا محلی است برای اتراق و زدودن خستگی روزمرگی ها
جمعه 27 مرداد 1396 :: 07:12 ::  نویسنده : رضا


 نماز آیات به واسطه چهار چیز واجب می شود:


 گرفتن خورشید (کسوف)


 گرفتن ماه (خسوف)


 اگرچه مقدار کمی از آنها گرفته شود و کسی هم نترسد.


 زلزله؛ اگرچه کسی هم نترسد


 رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند این‌ها از آیات آسمانی؛ در صورتی که بیشتر مردم از آنها بترسند


 در حوادث زمینی - مانند فرو رفتن آب دریا و افتادن کوه که موجب ترس اکثر مردم شود- احتیاط مستحب خواندن نماز آیات است.